Dipalmitoylethyl Hydroxyethylammonium Methosulfate